SQL Cheat Sheet

Hızlı bir SQL referansı için SQL Cheat Sheet.

Giriş

SQL, (İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL, kendi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veritabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veritabanı üzerinde işlem yapılabilir; veritabanlarında bulunan sistemlere veri ekleme, veri değiştirme, veri çıkarma ve veri sorgulama için kullanılmaktadır. Özellikle ilişkisel veritabanı sistemleri üzerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. SQL'e özgü cümleler kullanarak veritabanına kayıt eklenebilir, kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Tüm bu RDBMS'ler SQL kullanıyor olsa da, farklı SQL syntax kullanmaktadırlar. Örneğin, SQL'in MS SQL Server'a özgü sürümüne T-SQL, SQL'in Oracle sürümüne PL adı verilir.

SQL Cheat Sheet

Hızlı bir SQL referansına ihtiyacınız varsa SQL Cheat Sheet ihtiyanızı vardır. Bu SQL yardımcı sayfası, SQL'inizle ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda hızlı bir referans olarak kullanılabilir.

SQL Facts

 • SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir.
 • SQL "Sequel" olarak adlandırılmıştır.
 • SQL bildirimsel bir dildir.
 • SQL, veritabanlarındaki verilere erişmek ve bunları değiştirmek için kullanılır.
 • En iyi SQL veritabanları MS SQL Server, Oracle, DB2 ve MySQL'dir.

Veritabanı Tanımları

 • RDBMS (Relational Database Management System): İlişkisel veritabanı tablolarında düzenlenmiş verileri saklayan ve işleyen yazılım.
 • Table: Sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş bir veri kümesidir. Sütunlar depolanan verilerin özelliklerini, satırlar ise gerçek veri girişlerini temsil eder.

SQL Komutları Kategorileri

 • Data Query Language (DQL)
  • SELECT - Tablo(lar)dan veri alma
 • Data Manipulation Language (DML)
  • INSERT - Verileri db tablosuna ekleme
  • UPDATE - db tablosundaki verileri güncelle
  • DELETE - Verileri tablodan sil
 • Data Definition Language (DDL)
  • CREATE - Veritabanı nesnesi oluşturun (table, view vb.)
  • ALTER - Veritabanı nesnesini değiştirin (table, view vb.)
  • DROP - Veritabanı nesnesini silin (table, view vb.)
 • Data Control Language (DCL)
  • GRANT - Ayrıcalık ata
  • REVOKE - Ayrıcalığı kaldır

Bir tablodan veri nasıl seçilir

SELECT <Column List> FROM <Table Name> WHERE <Search Condition>

Örnek:

SELECT FirstName, LastName, OrderDate FROM Orders WHERE OrderDate > '10/10/2010'

Bir tabloya veri nasıl eklenir

INSERT INTO <Table Name> (<Column List>) VALUES (<Values>)

Örnek:

INSERT INTO Orders (FirstName, LastName, OrderDate) VALUES ('John', 'Smith', '10/10/2010')

Bir tablodaki veriler nasıl güncellenir

UPDATE <Table Name> SET <Column1> = <Value1>, <Column2> = <value2>, … WHERE <Search_Condition>

Örnek:

UPDATE Orders SET FirstName = 'John', LastName = 'Who' WHERE LastName='Wo'

Bir tablodan veri nasıl silinir

DELETE FROM <Table Name> WHERE <Search Condition>

Örnek:

DELETE FROM Orders WHERE OrderDate < '10/10/2010'

Verileri gruplama ve toplamaları kullanma

SELECT <Column List>, <Aggregate Function>(<Column Name>) FROM <Table Name> WHERE <Search Condition> GROUP BY <Column List>

Örnek:

SELECT LastName, SUM(OrderValue) FROM Orders WHERE OrderDate > '10/10/2010' GROUP BY LastName

Veriler nasıl sıralanır

SELECT <Column List> FROM <Table Name> WHERE <Search Condition> ORDER BY <Column List>

Örnek:

SELECT FirstName, LastName, OrderDate FROM Orders WHERE OrderDate > '10/10/2010' ORDER BY OrderDate

Birden fazla tablodan veri nasıl seçilir

SELECT <Column List> FROM <Table1> JOIN <Table2> ON <Table1>.<Column1> = <Table2>.<Column1>

Örnek:

SELECT Orders.LastName, Countries.CountryName FROM Orders JOIN Countries ON Orders.CountryID = Countries.ID 

UNION'u kullanma

SELECT <Column List> FROM <Table1> UNION SELECT <Column List> FROM <Table2>

Örnek:

SELECT FirstName, LastName FROM Orders2010 UNION SELECT FirstName, LastName FROM Orders2011 

Tablo Oluşturma

CREATE TABLE <Table Name>(Column1 DataType, Column2 DataType, Column3 DataType, …)

Örnek:

CREATE TABLE Orders (FirstName CHAR(100), LastName CHAR(100), OrderDate DATE, OrderValue Currency)

SQL dilini kullanan bazı veritabanları

Kaynak

Wikipedia, SQL Tutorial

Son Güncelleme

6 Şubat 2024
0